JobThai
บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ประเภท ผลิตกระสอบพลาสติกสานทอกลม สำหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวสาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย ปูน รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ ประเภทเคมีภัณฑ์
Benefits
- รถรับ-ส่งพนักงาน - หอพัก (ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) - ค่าทักษะ - เบี้ยขยัน 300-500 บาท/เดือน - ค่ากะ (สำหรับการทำงานกะกลางคืน 30 บาท/วัน) - พักร้อน 6 วัน/ปี
- ลากิจ 6 วัน (ตามหลักเกณฑ์บริษัท) - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - กีฬาสี - เงินช่วยเหลืองานต่างๆ - ปรับเงินประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
99/99 ม.2
Don Kai Di Krathum Baen Samut Sakhon 74110
Directions
เลยเทศบาลตำบลดอนไก่ดี ประมาณ 300 เมตร