JobThai
ประวัติบริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด บริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรผู้มีประสลการณ์ในธุรกิจการผลิตและส่งไฟฟ้าและการจัดการด้านพลังงาน โดยวิศวกรและทีมงานของกรีนเทคโซลูชั่น ได้ผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้สูงที่สุด โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเฉพาะปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการนั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการแข่งขันและอยู่รอดในการพัฒนาอุตสาหกรรม ทีมงานของเราทุกคนเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน , การแข่งขันสำคัญในอุตสาหกรรมจะต้องประสลความสำเร็จผ่านการทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติของการใช้พลังงานและพฤติกรรมการใช้พลังงานต้องได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อให้การเข้าถึงปัญหาและมั่นใจว่าการแก้ปัญหานั้นมีความสมบูรณ์ เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน เป้าหมาย องค์กรของเรามีความภาคภูมิใจในการให้สินค้าที่มีคุณภาพและบรการให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้นทุกๆพันธกิจของเราขอให้ความมั่นใจว่า เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจบริการลูกค้า โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดและคุณภาพด้านวิศวกรรมมาใช้บังคับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้า เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน ทิศทางของธุรกิจ กรีนเทคโซลูชั่น มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับการบริการลูกค้าด้านการจัดการพลังงานทั้งพลังงานความร้อน ความเย็นและอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาโดยเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน โดยรับประกันได้ว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ สินค้าของบริษัทกรีนเทคโซลูชั่น โดยกรีนเทคโซลูชั่น เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบทั้งหลายของงานผลิตไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีสำหับการผลิตไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมของกรีนเทคโซลูชั่น นั้นได้รับการทดสอบและเป็นที่ยืนยันจากหลายกลุ่มประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิค อาทิเช่น Gas Turbine/Gas Engine ขนาดตั้งแต่ 500-20,000 kWe, สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพลังงานความร้อน เช่น -������������ ไอน้ำแรงดัน 8 บาร์ ได้ประมาณ 10 ตันขึ้นไป -������������ ไอร้อน (Hot Gas) ขนาด 8,600 kWth หรือ 26 MMBtu/hr Gas Turine Inlet Air System, กรองอากาศที่ใช้งานกับเครื่องกังหัน ก๊าซ เครื่องอัดอากศ เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น - ระบบอัดอากาศ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า Waste Heat Recovery Boiler, เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาทิเช่น - บอยเลอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาบภายใน และกังหันก๊าซขนาดใหญ่ ถึง 20,000 กิโลวัตต์ - บอยเลอร์แรงดันสูง - หม้อต้มน้ำมันร้อนทั่วไปและสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบ ORC System ORC Turbine ขนาดเริ่มต้น 50 ถึง 5,000k We, การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งด้วยสารออกแกนิคส์ซึ่งมีจุดเดือดต่ำ เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท - ซีเมนต์ - ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ - ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและขยะ - กระดาษ และ ผลิตภัณฑ์จากไม้ - ก๊าชธรรมชาติ และ น้ำมัน Lubricant, สารหล่อลื่นนำเข้าจากอเมริกา คุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอในเครื่องจักร เพิ่มความมั่นคงให้ระบบการทำงาน ประหยัดพลังงาน ลดการเติมพร่อง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้ด้วย โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย จาระบี, น้ำมันเกียร์, สารหล่อลื่นสำหรับเกียร์เปิด เครื่องจักร์หนัก เตาเผาซีเมนต์, น้ำมันคอมเพรสเซอร์, สารหล่อลื่นสำหรับโซ่และสลิง, น้ำมันไฮดรอลิกส์, น้ำมันเครื่องยนต์, น้ำมันเทอร์บายน์, หัวเชื้อน้ำมัน และ รวมทั้งสารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานบริการด้านวิศวกรรม กรีนเทคโซลูชั่น เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผู้ออกแบบระบบประกอบสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และรวมทั้งระบบการนำความร้อนกลับมาใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น จากเครื่องยนต์ จากเครื่องแก้สเทอร์บายน์ จากเตาเผาซีเมนต์ จากระบบผลิตก๊าซจากขยะและเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1.����� ระบบโคเจนเนอเรชั่น (ความร้อนร่วม) 2.����� การนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 3.����� ระบบประกอบสำหรับเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า 4.����� ระบบความคุมและส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งในการบริการนั้น กรีนเทคโซลูชั่น สามารถให้บริการลูกค้าครบวงจร อาทิเช่น -������������ การสำรวจเพื่อทำการออกแบบ -������������ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน สำหรับการลงทุน -������������ การออกแบบและการจัดเตรียมหาอุปกรณ์ -������������ การก่อสร้างและงานติดตั้ง -������������ งานทดสอบระบบและการควบคุมระบบ มากไปกว่าสินค้าและบริการที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้า เรายังคำนึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพที่ลุกค้าจะได้รับ ซึ่งรวมอยู่ในโครงการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ อาทิเช่น คอมเพรสเอร์เพิ่มแรงดันก๊าซและอากาศ ระบบการกรองฝุ่น การระบายความร้อน และการผลิตไอน้ำและความร้อนต่างๆ
Benefits
1. ประกันสังคม 2. โบนัสประจำปี 3. เบี้ยเลี้ยงและโอที
zero position en
Contacts
บริษัท กรีนเทค โซลูชั่น จำกัด
130 ถนนสุนทรโกษา
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer