บริษัท วี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท วี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่าย แบตเตอรี่ และติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับโทรคมนาคม
ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มึความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท ดังนี้
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - เบี้ยเลี้ยง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2009/13-14 ชั้น 4 ซ.เจริญกรุง 77 ถนนเจริญกรุง
Wat Phrayakrai Bang Kho Laem Bangkok 10120