บริษัท ปัญญาสารี จำกัด
บริษัท ปัญญาสารี จำกัด ดำเนินธุรกิจมา 4 ปี ทางบริษัทรับทำงานกลึงต่างๆ มีเครื่องมือวัดที่ทันสมัย รับทำงานเชื่อมโดยใช้หุ่นยนต์ในการทำงาน รับออกแบบเพื่อความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทรับทำงานบรรจุภัฑณ์ทางพลาสติก บริษัทให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องมือช่าง เป็นต้น ทางบริษัทกำลังขยายฐานการผลิต จึงมีความประสงค์จะรับพนักงานเพิ่มเพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารงาน
ประจำเขตสมุทรสาคร เลยซอยพันธุ์ท้ายไป
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -วันพักร้อน
  • -วันหยุดประจำปี
  • -ที่พักอาศัย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปัญญาสารี จำกัด
96 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
Directions
  • ทางบริษัทกำลังย้ายฐานการผลิตใหม่ อยู่ที่สมุทรสาคร อยู่ซอย รร.อัญสัมชัน