บริษัท ซัมจินอิเล็ค(ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทวิศวกรรม ดำเนินธุรกิจด้าน วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Benefits
  • - ทำงาน จันทร์ - เเสาร์ เวลา 8.30- 17.30 น.
  • - ประกันสังคม
  • - OT
  • - วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามรัฐบาล
  • - โบนัสประจำปี ตามผลกำไรของโครงการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซัมจินอิเล็ค(ประเทศไทย) จำกัด
77/44 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา-คลอง 6
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150