สำนักกฎหมายธรรมนิติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นสำนักงานกฎหมายและทนายความชั้น ๑ ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำสัญญาและเอกสารกฎหมาย เป็นตัวแทนในการดำเนินงานกฎหมาย ว่าต่าง แก้ต่างคดี และให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5. ค่ารักษาพยาบาล
  • 6. สวัสดิการเงินกู้ยืม
  • 7. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 8. สวัสดิการกรณี แต่งงาน บวช ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 ชั้น 2 อาคารภักดี ถนนวิทยุ
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
Website: www.dlo.co.th
Directions
  • BTS เพลินจิต / ท่าเรือวิทยุ
See Map