บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตโม่ผสมปูน
Benefits
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - อาหารกลางวันฟรี
  • - ค่าข้าวโอที
  • - เบี้ยขยัน
  • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ บิดา มารดา บุตร ภรรยาหรือสามี
  • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
700/895 ม. 2
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160