บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตโม่ผสมปูน
Benefits
- ค่าน้ำมันรถ - อาหารกลางวันฟรี - ค่าข้าวโอที - เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ บิดา มารดา บุตร ภรรยาหรือสามี - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
700/895 ม. 2
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160