บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด
บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ The Coast Bangkok (Condominium & Life Style Mall)
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS และทางด่วนบางนา ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมเป็นทีมงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด
3888 ถ.สุขุมวิท
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Directions
  • สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปลายทาง "แบริ่ง" ดูทางออกหมายเลข 4
  • "Benz BKK"
See Map