บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ และงานเกี่ยวกับเหล็กทุกประเภท จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รัฐกาญจน์สตีล จำกัด
35/6 ม. 7 ถ.พหลโยธิน
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120