บริษัท ไทย เอส เคเค อินดัสตรี จำกัด
บริษัทก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ผู้ผลิตลูกล้อเลื่อนสำหรับรถเข็น เฟอร์นิเจอร์ ทุกประเภท สินค้าส่งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส - กิจกรรมสิ้นปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย เอส เคเค อินดัสตรี จำกัด
2 ซ.สุขสวัสดิ์ 9 แยก2-3 ถ.สุขสวัสดิ์
Bang Pakok Rat Burana Bangkok 10140