บริษัท จีเนียสมารีน จำกัด
ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Chevron (Thailand) Limit ให้เป็นบริษัทตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และบริการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับเรือเดินสมุทร. แท่นขุดเจาะน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “ ผลิตภัณฑ์ Caltex ” เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้รับการตรวจสอบมาตรฐานในการดำเนินงาน ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ 02/5008
Benefits
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เบี้ยเลี้ยงเดินทงต่างจังหวัด
  • ค่าน้ำมันรถ+ค่าสึกหรอ
  • โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จีเนียสมารีน จำกัด
24 ถนนชายเขา
Bo Yang Mueang Songkhla Songkhla 90000
See Map