บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี บริษัทดำเนินการ เกี่ยวกับการขายตั๋วรถไฟญี่ปุ่น(JR), รับจองโรงแรม
ขายตั๋วเครื่องบิน
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอคคอร์ด ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แอคคอร์ด ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 8 ห้อง 8 บี ถ.สีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500