บริษัท ยูเนี่ยน แสงทอง พาร์ทส เซ็นเตอร์ จำกัด
Brillance Auto บริษัทรถยนต์อันดับ 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบรถยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรม Gateway จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ปทุมวัน รองเมือง กรุงเทพฯ ต้องการเปิดรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า และพร้อมเติบโตไปกับบริษัท ฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้
Benefits
  • สวัสดิการ :
  • -ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ประกันสังคม, การส่งฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท,ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล,ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินช่วยเหลือการสมรส,เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของพนักงาน,โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูเนี่ยน แสงทอง พาร์ทส เซ็นเตอร์ จำกัด
14/13-16 ถนนจรัสเมือง
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10330