บริษัท จินมาโร ไทย จำกัด
ทางบริษัท จินมาโร ไทย จำกัด จำหน่าย เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ Citizen (Japan) , เครื่องสแกนบาร์โค้ด, ฉลากบาร์โค้ด, หมึกพิมพ์, M3 Mobile Handheld (Korea)
Benefits
  • เงินเดือน + สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จินมาโร ไทย จำกัด
62 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถ.กาญจนาภิเษก
Bangkhae Bang Khae Bangkok 10160