บริษัท ซันคาโอ จำกัด
ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ประกอบธุรกิจหลอมและรีดอลูมิเนียม
สวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซันคาโอ จำกัด
235 ม.17
Khao Khlung Ban Pong Ratchaburi 70110
เว็บไซต์: www.SunKaoThailand.com