บริษัท เอ็มไออี กรุ๊ป จำกัด
รับงานเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมโรงงานด้าน E&M เป็นหลัก และได้ ขยายหมวดธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวตกรรม โดยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ Eaton โดยมุ่งเน้นในส่วน Technology product ของระบบ M&E และระบบ Facilities Infrastructure สำหรับ Data Center รวมไปถึง Cleanroom เปิดกิจการมา 8 ปี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าโน้ตบุ๊ค
  • - ค่าเดินทางกรณีออก site งาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มไออี กรุ๊ป จำกัด
2/59 ซ.นิมิตใหม่ 40 ถ.นิมิตใหม่
Samwa Tawan Ok Khlong Sam Wa Bangkok 10510
เว็บไซต์: www.miegroup.co.th
ใช้งานแผนที่