บริษัท เอ็มไออี กรุ๊ป จำกัด
รับงานเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมโรงงานด้าน E&M เป็นหลัก และได้ ขยายหมวดธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวตกรรม โดยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ Eaton โดยมุ่งเน้นในส่วน Technology product ของระบบ M&E และระบบ Facilities Infrastructure สำหรับ Data Center รวมไปถึง Cleanroom เปิดกิจการมา 8 ปี
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าโน้ตบุ๊ค - ค่าเดินทางกรณีออก site งาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็มไออี กรุ๊ป จำกัด
2/59 ซ.นิมิตใหม่ 40 ถ.นิมิตใหม่
Samwa Tawan Ok Khlong Sam Wa Bangkok 10510
See Map