บริษัท วูสิน โซลาเทคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด
พลังงานไฟฟ้าเเสงอาทิตย์
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • 3.อาหารกลางวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วูสิน โซลาเทคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ถ.รัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310