บริษัท วูสิน โซลาเทคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด
พลังงานไฟฟ้าเเสงอาทิตย์
Benefits
1.ประกันสังคม 2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 3.อาหารกลางวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วูสิน โซลาเทคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ถ.รัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310