บริษัท ไลฟ์ดีซายน์ คิ้วบ์ จำกัด
Bacchus Wine Bar & Restuarant เกี่ยวกับ ร้านอาหาร ไวน์ บาร์
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา ทิป ประกันสังคม Service Charge วันหยุดนขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไลฟ์ดีซายน์ คิ้วบ์ จำกัด
20/9-7 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
เว็บไซต์: www.bacchus.tv
วิธีการเดินทาง
BTS เพลินจิต