JobThai
ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียมในเมืองภายใต้แบรนด์ "ลุมพินีสวีท", "ลุมพินีเพลส", "ลุมพินีพาร์ค", "ลุมพินีวิลล์", "ลุมพินีคอนโดทาวน์" เราต้องการทีมงานที่มีความมุ่งมั่นในงาน กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมเปลี่ยนแปลง เพื่อเติบโต เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
- โบนัส 2 ครั้ง/ปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม - ประกันทันตกรรม - ท่องเที่ยวประจำปี - กีฬาสี - ชมรมกีฬา - ฟิตเนส - ค่าเยี่ยมไข้ - ค่าเยี่ยมคลอด - เงินช่วยเหลืองานสมรส - งานศพ - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
29
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
  • สายรถเมล์ : 4, 13, 22, 45, 47, 109, 115, 141, 507, 544 ลงป้ายรถเมล์บ่อนไก่
  • สถานีรถไฟฟ้า : MRT ลงสถานีลุมพินี ประตู 1, BTS ลงสถานีศาลาแดง