บริษัท เอฟเวอร์เรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากว่า 30 ปี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงาน ดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - บ้านพัก
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - โอที
  • - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอฟเวอร์เรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
5/204 ถ. วัชรพล
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10220