บริษัท ไทยประเสริฐ ลาเบล จำกัด
เป็นโรงพิมพ์ฉลากสติกเกอร์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบทันสมัย กำลังขยายงานจึงมีความประสงค์ ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่ม
ติดต่อ
บริษัท ไทยประเสริฐ ลาเบล จำกัด
เลขที่ 2 ซ.สุขาภิบาล 2 ซ.3 ถ.สุขาภิบาล 2
Prawet Prawet Bangkok 10250
เว็บไซต์: www.thaiprasertlabels.com
ใช้งานแผนที่