บริษัท คอร์ ทีม เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท คอร์ทีมเทคโนโลยี จำกัด (CTT) ดำเนินธุรกิจในด้านการออกแบบทางวิศวกรรม , การจัดหาแหล่งผลิต และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทในต่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บนรูปแบบการดำเนินงานซึ่งมีความคล่องตัว หรือด้วยหลักการที่ว่า “ตามที่ลูกค้าต้องการ” CTT จะทำหน้าที่เสมือนว่าเราเป็นตัวแทนในประเทศไทยให้กับบริษัทในต่างประเทศ บนพื้นฐานของการทำงานอย่างเต็มเวลา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเป็นแบบช่วงเวลาเท่านั้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอร์ ทีม เทคโนโลยี่ จำกัด
226/181 อาคาร ริเวียร่า เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
เว็บไซต์: www.coreteamtech.com