บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี พร้อมโครงการจัดสรรคุณภาพในปัจจุบันกว่า 30 โครงการ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
สวัสดิการโดยทั่วไปของพนักงาน 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ประกันชีวิต 3. เงินช่วยพิธีมงคลสมรส 4. เงินช่วยในพิธีมรณกรรม 5. ทุนการศึกษาบุตร 6. มีทุนการศึกษาพนักงาน(ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท) 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. ค่าเครื่องแบบ(พนักงานหญิง) 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10. เที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
11 หมู่ 14
Ban Pet Mueang Khon Kaen Khon Kaen 40000
เว็บไซต์: www.lh.co.th