บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี พร้อมโครงการจัดสรรคุณภาพในปัจจุบันกว่า 30 โครงการ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
Benefits
 • สวัสดิการโดยทั่วไปของพนักงาน
 • 1. ค่ารักษาพยาบาล
 • 2. ประกันชีวิต
 • 3. เงินช่วยพิธีมงคลสมรส
 • 4. เงินช่วยในพิธีมรณกรรม
 • 5. ทุนการศึกษาบุตร
 • 6. มีทุนการศึกษาพนักงาน(ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท)
 • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8. ค่าเครื่องแบบ(พนักงานหญิง)
 • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10. เที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
11 หมู่ 14
Ban Pet Mueang Khon Kaen Khon Kaen 40000
Website: www.lh.co.th