บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด
- ดำเนินธุรกิจต้วแทนออกของ มากว่า 18 ปี ปัจจุบันขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตลำดับที่ 174 และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง - ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
Benefits
-กาแฟ, อาหารกลางวัน -ประกันสังคม -กำลังจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด
95/13 ซอยพระรามที่ 3 ซอย77
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
See Map