JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีกิจ พริ้นติ้ง
เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ (โรงพิมพ์) เปิดตั้งแต่ปี 2548 การทำงานเป็นลักษณะครอบครัว พี่น้อง สนง.ตั้งอยู่ ถนนบรมราชชนนี ซอย 6
Benefits
ตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีกิจ พริ้นติ้ง
27 ซอยบรมราชชนนี้ 6
Bang Bamru Bang Phlat Bangkok 10700