JobThai
คุมองเมืองทอง2/2(พัฒนาการ 61)
รายละเอียดงาน ครูสอนวิชา:คณิตศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ /ภาษาไทย ลักษณะงาน: ตรวจการบ้าน ,จัดการบ้าน ,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร:เพศหญิง-ชาย อายุ 19 - 30 ปีวุฒิปวช.ขึ้นไปหรือกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ,ภูมิลำเนาอยู่ในเขตประเวศ ,เขตสวนหลวงหรือบางกะปิ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีจิตอาสาในการทำงานและเสียสละ ,พร้อมจะเรียนรู้และทำงานเป็นหมู่คณะ ,เป็นครูแบบอย่างให้กับนักเรียน
zero position en
Contacts
คุมองเมืองทอง2/2(พัฒนาการ 61)
คุมองเมืองทอง 2/2(พัฒนาการ 61)625 ถนนพัฒนาการ 61
Prawet Prawet Bangkok 10250