บริษัท โค้ด 88 จำกัด
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในด้าน ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ โปรแกรมตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า Business Application, Mobile Application, Online Solution.
Benefits
  • - สวัสดิการพื้นฐาน
  • - Project Bonus
  • - Commission,โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โค้ด 88 จำกัด
144/24 ชั้น6 คลองจั่นเพลส อาคารเอ ถ.เสรีไทย
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240