เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2532 เป็นผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมทั้ั้งเครื่องกลและไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(Storage Devices) และฮาร์ดดิสก์ไดรว์ (Hard disk Drive) ระดับโลก เช่น งานระบบผลิตและจ่ายสาธารณูปโภค (Plant and Engineering Utilities) ห้องสะอาด (Clean Room) ห้องทดลองและวิเคราะห์ (Lab and Analytical Room) ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ (HVAC) ระบบแก็สอุตสาหกรรมและแก็สความบริสุทธิ์สูง (Industrial and UHP Gas) ระบบท่อ (Piping) ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี(ขึ้นกับผลประกอบการ)
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กิจกรรมสังสรรค์พนักงาน
  • - การฝึกอบรมพนักงาน
  • - ประกันกลุ่ม (อุบัติเหตุ)
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
ติดต่อ
บริษัท จีเนียส เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1467 ถนนกาญจนาภิเษก
Bangkhae Nuea Bang Khae Bangkok 10160
เว็บไซต์: www.geniuslp.com
ใช้งานแผนที่