บริษัท แอสเสทเวิรด์ จำกัด
บริษัทในกลุ่ม TCC Group ( กลุ่ม Thaibeverage เบียร์ช้าง ) บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโด, ห้างสรรพสินค้า , โรงแรม โครงการต่างๆที่บริษัทบริหารจัดการ เช่น Empire Place , อาาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ , อาคารแอทธินี ห้างพันธ์ทิพย์ ตะวันนาไนท์บาร์ซาร์ เอเชียทีค โรงแรมอิมพิเรียลควีนสปาร์ค โรงแรมมาริออท เป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัสประจำปี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอสเสทเวิรด์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 56 ถ.สาทรใต้
Yannawa Sathon Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.assetworldcorp-th.com
ใช้งานแผนที่