บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู๊ด จำกัด
ขายเนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้อวัว, แกะ, ปลาแซลมอล, หอยแมลงภู่ จำหน่ายให้กับกลุ่มโรงแรมและลูกค้าทั่วไป
Benefits
  • 1.สวัสดิการเบื้องต้นตามที่กฎหมายกำหนด
  • 2.ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 3.โบนัสตามผลประกอบการ
  • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5.ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น.
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู๊ด จำกัด
26 ซอยอ่อนนุช 59 แยก 1
Prawet Prawet Bangkok 10250