JobThai
บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู๊ด จำกัด
ขายเนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้อวัว, แกะ, ปลาแซลมอล, หอยแมลงภู่ จำหน่ายให้กับกลุ่มโรงแรมและลูกค้าทั่วไป
Benefits
1.สวัสดิการเบื้องต้นตามที่กฎหมายกำหนด 2.ปรับเงินเดือนประจำปี 3.โบนัสตามผลประกอบการ 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น.
zero position en
Contacts
บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู๊ด จำกัด
26 ซอยอ่อนนุช 59 แยก 1
Prawet Prawet Bangkok 10250