บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ที่ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย
- นายหน้าซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์
-ตัวแทนในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ และขายหน่วยลงทุน
-ที่ปรึกษาทางการเงิน
-บริการกองทุนส่วนบุคคล
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันสุขภาพ
  • -commission
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
219-219/1 ถ.นารายณ์มหาราช
Thale Chup Son Mueang Lop Buri Lop Buri 15000