โรงเรียนทอฝันศึกษา (I CAN READ CHONBURI)
ไอแคนรีด เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ระบบการเรียนการสอนไอแคนรีด เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายที่ประเทศสิงค์โปร ออสเตรเลีย รวมไปถึงประเทศต่างๆในแทบเอเชียอีกด้วย
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนทอฝันศึกษา (I CAN READ CHONBURI)
239/52 ม.3 ถ.พระยาสัจจา
Ban Suan Mueang Chon Buri Chon Buri 20000