ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
Benefits
  • - มีประกันสังคม
  • - ชุดยูนิฟอร์มของบริษัท
  • - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าครองชีพ
  • - มีห้องพักพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด
50/1-4 หมู่ 4
Bang Nam Chuet Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000