บริษัท กรีนีโอ จำกัด
จัดทำรายงาน EIA , IEE , Monitor และลงพื้นที่ภาคสนาม
Benefits
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
Contacts
บริษัท กรีนีโอ จำกัด
600/54 หมู่บ้านบี - แสควร์ ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
See Map