บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด
1.Company Overview ทางบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน นำเข้าสินค้าเกี่ยวกับสายไฟฟ้าประเภทสายคอนโทรลแรงดันต่ำ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะ และขายส่งโดยตรงให้กับโรงงานและผู้รับเหมา ขณะนี้บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ห้า และมียอดขายที่เติบโตของยอดขายที่สูงกว่า 100-200% ในแต่ละปี ดังนั้นทางบริษัทมีแผนงานที่จะขยายงานโดยเพิ่มจำนวนพนักงานให้สัมพันธ์กับปริมาณงานและยอดขายที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีนี้ บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการซื้อมาขายไป ของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมและดูและสวัดิการต่างๆของพนักงาน และผลักดันให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานนั้นๆ และมีการเติมโตทางด้านผลตอบแทนของพนักงานไปพร้อมๆกันกัน
2. มีนโยบายที่จะส่งเสริมพนักงานในการเรียนต่อ และฝึกอบรมทางด้านต่างๆ
3. ทางบริษัทมีวัฒนธรรมทางด้านการทำงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแสดงออกเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาระบบงาน
ให้เป็นไปได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบ CRM ในการจัดการเกี่ยวกับใบเสนอราคาและข้อมูลของลูกค้า
Benefits
  • 1. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 2. โบนัส 1-4 เดือน (ตามผลประกอบการและผลงาน)
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. งานเลี้ยงปีใหม่
  • 5. งานเลี้ยงวันเกิดบริษัท
  • 6. บริษัททำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์ และหยุดนักขัตฤกษ์ตามธนาคาร
  • เข้างาน 9.00
  • เลิกงาน 17.30
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด
ซอยพัฒนาการ 69 (จากปากซอย 40 เมตรอยู่ทางขวามือ)
Prawet Prawet Bangkok 10250
See Map