JobThai
บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด
1.Company Overview ทางบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน นำเข้าสินค้าเกี่ยวกับสายไฟฟ้าประเภทสายคอนโทรลแรงดันต่ำ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะ และขายส่งโดยตรงให้กับโรงงานและผู้รับเหมา ขณะนี้บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ห้า และมียอดขายที่เติบโตของยอดขายที่สูงกว่า 100-200% ในแต่ละปี ดังนั้นทางบริษัทมีแผนงานที่จะขยายงานโดยเพิ่มจำนวนพนักงานให้สัมพันธ์กับปริมาณงานและยอดขายที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีนี้ บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการซื้อมาขายไป ของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมและดูและสวัดิการต่างๆของพนักงาน และผลักดันให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานนั้นๆ และมีการเติมโตทางด้านผลตอบแทนของพนักงานไปพร้อมๆกันกัน 2. มีนโยบายที่จะส่งเสริมพนักงานในการเรียนต่อ และฝึกอบรมทางด้านต่างๆ 3. ทางบริษัทมีวัฒนธรรมทางด้านการทำงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแสดงออกเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบ CRM ในการจัดการเกี่ยวกับใบเสนอราคาและข้อมูลของลูกค้า
Benefits
1. ปรับเงินเดือนประจำปี 2. โบนัส 1-4 เดือน (ตามผลประกอบการและผลงาน) 3. ประกันสังคม 4. งานเลี้ยงปีใหม่ 5. งานเลี้ยงวันเกิดบริษัท 6. บริษัททำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์ และหยุดนักขัตฤกษ์ตามธนาคาร เข้างาน 9.00 เลิกงาน 17.30
zero position en
Contacts
บริษัท คอนเนค เคเบิ้ล จำกัด
ซอยพัฒนาการ 69 (จากปากซอย 40 เมตรอยู่ทางขวามือ)
Prawet Prawet Bangkok 10250