บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด
รับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาส ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เบี้ยเลี้ยง, โบนัส
บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด
16, 18 Chan 43 Road
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120