บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด
รับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาส ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง
Benefits
  • ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เบี้ยเลี้ยง, โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด
16, 18 Chan 43 Road
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120