บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด
รับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาส ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง
Benefits
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เบี้ยเลี้ยง, โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท 504 แอล เค คอนสทรัคชั่น จำกัด
16, 18 Chan 43 Road
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120