บริษัท ฟิช เอ็นเทอร์ไพร้ซส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตเครื่องประดับ อัญมณี เพื่อการส่งออก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริหารงานโดยชาวอเมริกัน บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน มีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าช่วยเหลือค่าเดินทาง
  • - ค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนกู้ยืมเพื่อพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟิช เอ็นเทอร์ไพร้ซส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
93 หมู่ 5
Wiang Yong Mueang Lamphun Lamphun 51000