บริษัท ซิมไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซิมไบโอ ฯ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าเทปกาวและกระดาษสติกเกอร์เข้ามาจำหน่ายภายในประเทศโดยมีการบริการตัดแบ่งขนาด กรอสลิท และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าเดินทาง - โบนัสและเงินพิเศษตามเทศกาลต่างๆ - ท่องเทียวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซิมไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 ซอยคุ้มเกล้า 40
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520