บริษัท พริ้นเซส ไดมอนด์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องประดับ จิวเวลลี่มามากกว่า 10 ปี โดยครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย และบริการหลังการขาย
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.กองทุนเงินทดแทน
  • 3.ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 4.โบนัส
  • 5.ค่าบ้าน(พนักงานขาย)
  • 6.ท่องเทียวประจำปี
  • 7.ประกันอุบัติ(พนักงานส่งเอกสาร)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พริ้นเซส ไดมอนด์ จำกัด
เลขที่ 297 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
Bukkhalo Thon Buri Bangkok 10600