บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง, ระบบกำจัดขยะมูลฝอย, ระบบบำบัดน้ำเสีย ,งานป้องกันน้ำท่วม
Benefits
  • - โบนัส
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าที่พัก
  • - ประกันสังคม
  • - ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
เลขที่ 2 ซอยรามคำแหง 83/2 ถนนรามคำแหง
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240