บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์จำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร รวมทั้งสินค้ามือถือและอุปกรณ์มือถือให้เลือกมากที่สุด ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 270 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่ม หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และพร้อมเติบโตไปกับเรา ทางบริษัทต้องการรับสมัครงานกว่า 100 อัตราทั่วประเทศ
Benefits
 • 1. วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
 • 2. หยุดพักผ่อนประจำปีสุงสุด 12 วันต่อปี
 • 3. ประกันสังคม
 • 4. โบนัสประจำปี
 • 5. กองทุนสำรองเลื้ยงชีพ
 • 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 7. ประกันสุขภาพกลุ่่ม
 • 8. อื่นๆ
Contacts
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรเกษม 77 เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1
Nong Khaem Nong Khaem Bangkok 10160
Directions
 • สนง.ใหญ่ ที่ตั้ง 115,115/1 ถนนเพชรเกษม ซอย 77
 • เข้ามาในซอย ถนนสวัสิดการ 1
 • หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160