บริษัท สยามแฟชั่นจิวเวอร์รี่ จำกัด
ผลิตและส่งออกเครื่องประดับแฟชั่น มากกว่า 30 ปี
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามแฟชั่นจิวเวอร์รี่ จำกัด
143,145,147,149 ซ.เอกชับ 65 ถ.เอกชัย
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150