บริษัท ดีลักซ์ อินดัสตรี จำกัด
เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่มึคุณภาพมาตรฐาน จำหน่ายให้พี่น้องชาวเกษตรกรมานานกว่า 20 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าไก่พระอาทิตย์ สตาร์วัน นัมเบอร์วัน ช้างเก้าเชือก แพะพระอาทิตย์ มีความมั่นคง
สวัสดิการ
  • -เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
  • -มีเบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม
  • -มีค่าคอมมิชชั่น
  • -มีรถประจำตำแหน่งให้ใช้
  • -ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีลักซ์ อินดัสตรี จำกัด
8/114 ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถ.ประดิพัทธ์
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400