JobThai
บริษัท กรีนวันฟุ๊ด อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท กรีนวันฟุ๊ด อินดัสเตรียล จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย ผัก ผลไม้ สมุนไพรที่ผ่านกระบวนการสกัด อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูปพรัอมรับประทาน 2.บริษัท กรีนวันฟุ๊ด อินดัสเตรียล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต สินค้าตามข้อ 1 3.ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็กโคร เซเว่น วุฒิศักดิ์ และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่าย 4.ประเภทสินค้าที่ผลิต ได้แก่ ผงกาแฟ กาแฟปรุงสำเร็จรูป ครีมเทียม มอล ผงผลไม้ ชาเขียว ชามะนาว ชานมไข่มุก เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีความต้องการบุคลากรเข้ามาทำงานและร่วมพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
1.เบี้ยขยัน 500.-/1000.-/2000.-/เดือน 2.ค่านัำมันรถ 750.-/เดือน 3.รถรับส่งพนักงาน 4.อาหารกลางวัน และอาหารโอทีฟรี 5.ค่ากะ 50.-/ครั้ง
zero position en
Contacts
บริษัท กรีนวันฟุ๊ด อินดัสเตรียล จำกัด
เลขที่ 300/40 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140