บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจและการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และแรงงาน แก่ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
Benefits
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เบี้ยเลี้ยง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
128/202-203 ชั้น 19 ห้องเอ,บี อค.พญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท
Thung Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
  • รถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท