บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด
เป็นบริษัทออกแบบและพัฒนาระบบ SCADA ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - วันหยุดตามประเพณี
  • - โบนัสสิ้นปี
  • - วันหยุดพักร้อน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด
83/32 หมู่ที่ 19 ไทยธานี ซ.39 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120