บริษัท ณิชิพรรณ จำกัด
เรา คือ องค์กรมืออาชีพ ที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการ และภาพลักษณ์ ภายใต้ระบบการบริหารความเสี่ยงและหลัก ธรรมาภิบาลระดับมาตรฐานสากล โดยเรามุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ และช่องทางการขายที่หลากหลาย ทั้งยังตระหนักถึงการมอบผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม
Benefits
  • ตามโครงสร้างบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ณิชิพรรณ จำกัด
รัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310