บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด เป็นผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน
บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ยึดถือนโยบาย กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน ด้วยราคาที่ถูกที่สุดทั้งจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • เบี้ยขยัน
  • ค่ารถ
  • คอมมิชชั่น
  • น้ำมัน
  • ทางด่วน
  • โทรศัพท์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด
15 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 9
Bangmot Thung Khru Bangkok 10140
See Map