บริษัท ศราวิณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเฝือกนวัตกรรมใหม่เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการยอมรับทางด้านคุณภาพมาตรฐานจากทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทฯได้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใส่เฝือก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาเป็นบริษัทแรกเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
Benefits
- เงินเดือน - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าน้ำมัน และ ค่าโทรศัพท์ - ค่า Incentives - ค่าเอ็นเตอร์เทน - ประกันอุบัตเหตุหมู่ - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศราวิณ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
1/71 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
See Map