โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียน
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา โดยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2544 เปิดทำการสอนวาดรูปให้กับน้อง ๆ อายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนศิลปะบ้านคิด - เขียน
ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900